Sztuka zrozumienia

Ekipa „Sztu­ki Zro­zu­mie­nia” bez­piecz­nie wylą­do­wa­ła po zdję­ciach w Tokio. Przed nami pięk­na, kome­dio­wa opo­wieść o nauce języ­ka pol­skie­go na Uni­wer­sy­te­cie w Tokio, nad którą współ­pra­cu­je­my z Koi Stu­dio. Reży­ser Matej Bobrik rów­nież wylą­do­wał bez­piecz­nie ! Ahoj!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 + 17 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.