Po prostu zdrowie w TVP

W nowym pro­gra­mie pt. „Po pro­stu zdro­wie” Anna Popek i Beata Chmielowska-​Olech wraz z wybit­ny­mi leka­rza­mi odwie­dza­ją nowo­cze­sne pra­cow­nie dia­gno­sty­ki. Pre­zen­tu­ją jak wyglą­da­ją współ­cze­sne ope­ra­cje, pro­ce­du­ry medycz­ne i pro­fi­lak­ty­ka. Emi­sja w TVP 1. Odpo­wia­da­my za pełen ser­wis post­pro­duk­cyj­ny oraz mon­taż. Dobre­go odbio­ru !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

9 − 9 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.